top of page

הכשרת משאבי אנוש והנהלה בנושא הקהילה גאה וייעוץ אסטרטגי

במפגש זה אנחנו נלמד איך מסרים פרו-להט״בים בדוברות ויח״צ מסייעים לחברה בקידום מכירות ואהדת המותג

כיצד נכון להתייחס לעובדים להט״בים חדשים מבחינת פניה מגדר?
נלמד גם על רגישויות בניהול כח אדם להט״בי

הכשרת משאבי אנוש copy.jpg
bottom of page