top of page

נוער להט״ב בעיתות משבר

המלחמה, כמו אירועי משבר אחרים, מייצרת עבור הנוער הלהטבי תנאים המגדילים את הקושי אותו הם חווים בשגרה. ההכשרה תעסוק במאפייני נוער להטב, אתגרי הנוער בעת הזו ותציע כלים להתמודדות. 

נוער להטב במשבר.png
bottom of page