top of page

גאווה עירונית, משחקים ופאן

מגוון אירועים במהלך השנה לקהל הרחב ליצור קירוב בין הקהילות השונות בעיר ותמיכה בקהילה הגאה
 

אירוע גאווה

•הופעות דראג

•עמדת דיג'יי

• 5 תחנות משחק שונות לילדים

• 2 תחנות להורים

• דוכני מזון

 

קורס הורים

•קורס בעל 8 מפגשים.

•התמודדות ההורים עם היציאה מהארון.

•כלים לתמיכה והכלה בעת יציאה מהארון.

 

שעות סיפור

• שעות סיפור יצירתיות בספרייה העירונית

• הנחיה אטרקטיבית על ספרות גאה לילדים 

 

קולנוע גאה

•הקרנת סרט בעל תוכן להט"בי

• שיחה עם נציג מאיגי ועיבוד הסרט

אירוע גאווה copy.jpg
bottom of page