top of page

הסדנה שלנו בנושאי מגדר ומיניות מביאה את הסיפור החברתי והאישי של הקהילה הגאה לתוך הכיתות, כל הסדנאות שלנו מבוססות על הסיפור האישי והחברתי של המגדר והמיניות, וממשיכות לתוך שיח חברתי על יחסי הכוחות בחברה שלנו ועל שאלת האחריות של הנוער על הסביבה בה הם חיים.

 

לכל שכבת גיל יש סדנה שמותאמת עבורה, הסדנאות שלנו מתחדשות משנה לשנה, הן שונות זו מזו ומאפשרות תהליך הדרגתי שנותן מענה לפי הגיל ולפי התפתחות השיח משנה לשנה. מומלץ להביא את הנושא לשיחה בכל שנה מחדש לכל הכיתות, ולאפשר את התפתחות המחשבה האישית והשיחה החברתית.

סדנאות חטיבת הביניים שלנו מגוונות- אך הן שמות דגש על המגדר שלנו, על התפיסה החברתית את המגדר ואת ההשפעה והקשר של המגדר על חייהם של התלמידות והתלמידים. עבור בתי הספר אליהם אנחנו מגיעים לכל שכבות הגיל- קיימות סדנאות מתקדמות יותר לשכבת ט ולשכבת יב.

תיכון תמונה copy.jpg

סדנת חטיבת הביניים 

(כיתות ז-ט)

bottom of page