top of page

?מי אנחנו

מנעד- מרכז חינוך ותרבות ארצי מבית איגי

הינו מרכז פיתוח, הכשרה והדרכה של עמותת איגי המתמחה בסוגיות חינוכיות בנושאים הרלוונטיים לנוער וצעירים בישראל.

המרכז הוקם ע"י בוגרי ובוגרות הארגון ולוקח צעד נוסף קדימה את פעילותה של איגי בחברה הישראלית. 

מרכז מנעד פועל בחברה הישראלית, במערכות החינוך- הפורמאליות והבלתי פורמאליות,בחברות ועסקים, ומערכות תעסוקה שונים, תוך השפעה על מרחבים אלו במטרה לצמצם מופעים שונים של להטבפוביה וגזענות

 

הפנייה של מרכז מנעד לעיסוק בשאלות הנוגעות בנושאי זהות, מגדר ומיניות, באה בכדי להעלות מודעות ולצמצם אלימות חברתית הנוצרת בעקבות סטריאוטיפים ועמדות חברתיות שליליות כלפי הקהילה הגאה, ונוער גאה בפרט.

במרכז אנחנו מקיימים הכשרות לנשות ואנשי חינוך, אשר מעשירים את ארגז הכלים החינוכיים שלהן.ם במטרה ליצור מרחבים חינוכיים בטוחים, שוויוניים ומכילים יותר עבור הנוער בישראל.

המרכז מקיים סדנאות והרצאות לנוער, בכדי להעשיר את ידיעותיהם, ולהעצים את יכולתם לעצב את עולמם באופן שיהיה בטוח, שוויוני ומכיל עבורם ועבור חבריהם.

כמו כן מרכז מנעד מקיים הרצאות, סדנאות ומופיעים בחברות, עסקים וארגונים, תכנים המעשירים את הצוותים, העובדים ופותחים את עולמם למגוון חברתי וקהילתי רחב שמאפשר יצירת מרחבי עבודה בטוחים ומגווני

ההכשרות וההדרכות של מרכז מנעד מתקיימות על ידי צוות הדרכה בכיר, בעל ניסיון עשיר בחינוך נוער צעירים ומבוגרים בנושאי מגדר ומיניות, קהילת הלהט"ב, היסטוריה ותרבות של הקהילה הגאה, במסגרות חינוכיות פורמליות,בלתי פורמליות, ברשויות חברות וארגונים.

הידע והניסיון הרב של ארגון הנוער הגאה, בנוסף על הידע המחקרי פורץ הדרך של מכון המחקר ע"ש מגנוס הירשפלד, מאפשרים למרכז ההדרכה של איגי לקיים הכשרות והדרכות בנושאים מגוונים בהצלחה מרובה.

 

מרכז מנעד הוא חלק מיצירה רחבה של קהילת הבוגרים של איגי שפועלת בחברה הישראלית, בהקמת קהילות להט"ב בפרירפריה, בהדרכת צעירים ובוגרים להטבים, ביצירת תרבות להט"בית מקומית ובהכשרת הדור הבא במכללת מרשה במסלוללים הכשרה מקצועיים בשיתוף משרד העבודה והרווחה ובמסלולים עיוניים המרכז יהווה מקור הכנסה ארגוני להגדלת הפעילות החינוכית של איגי, תוך  יצירת מסגרת חברתית ומקור הכנסה תעסוקתי עבור קהילת בוגרי איגי שיהווה בסיס ליצירת יוזמות ולעשייה חינוכית משותפת.

סמל1.png
סמל 2.png
סמל 4.png
סמל 3 copy.png
bottom of page