top of page

תחזרו לתל אביב

שיחה על המפגש בין הזהות הלהט"בית למרחב הפריפריאלי הגיאוגרפי / חברתי

איך נראה מסלול החיים הממוצע של להט"ב צעיר שגדל בפריפריה ולמה כדאי וחשוב להמשיך לחיות בפריפריה גם מחוץ לארון.

בשיחה נדבר גם האם יש קשר בין הזהות הגאה לבין המרחב הפריפריאלי? האם יש ביניהן מן המשותף?
שיחה מרתקת על החיים הרחוקים מהבועה התל אביבית.

תחזרו לתל אביב copy.jpg
bottom of page