top of page

טיפול בטרנס

כלים להתמודדות והיכרות עם מונחים מעולמות התהליכים המגדריים

בסדנא זו נלמד מה זה דיספוריה מגדרית? ומהן ביטויה? 

בנוסף נלמד על מעבר מגדרי ותפקיד אנשי/נשות הטיפול בתהליך

נבצע היכרות עם הסטנדרטים לטיפול וההנחיות המקצועיות לעבודה עם מטופלים טרנס*

טיפול בטרנס copy.jpg
bottom of page