top of page

נוער להט"ב
במרחב הוירטואלי

הכשרה לאנשי חינוך וטיפול

למדיה על דינמיקות תקשורת במרחב הוירטואלי ונתונים על גלישה לא בטוחה

בהרצאה זו נביא גם דוגמאות מהשטח: להט"בפוביה חברתית והתמודדויות העיקריות העולות ממנה

איך המענים של איגי: פעילות חינוכית, איתור והנגשת ידע יוכלו לעזור לנוער בישראל

נלמד כלים מניעתיים לאנשי חינוך וטיפול בשדה הפורמלי והבלתי פורמלי

 

תוכניות לקהל הרחב

התוכנית מאפשרת למשפחות והורים לבחון את הבית כמרחב בטוח. היכרות עם עולמםן של בני הנוער אל מול החוייה המשפחתית והבנה כי המעגל המשפחתי הינו המשמעותי ביותר

לתהליך גיבוש הזהות.

נוער להטב במרחב הוירטואלי copy.jpg
bottom of page