top of page

סוגיות בטיפול בלהט"ב

טיפול ותמיכה בנוער וצעירים להט"בים ומשפחותיהם

 בהרצאה זו נלמד על זהות, מגדר ומיניות במפגש הטיפולי

למה להט״בים נמצאים יותר על הרצף הסיכוני?

כיצד נער.ה להט"ב מתנהגים בתוך מערכות משפחתיות וחברתיות

בנוסף באיזה כלים מניעתיים לאנשי חינוך וטיפול בשדה הפורמלי והבלתי פורמלי נוכל להשתמש לצורך טיפול

סוגיות בטיפול להט״ב copy.jpg
bottom of page