top of page

השתלמויות לעובדי חינוך ברשות המקומית

סדנת המשך copy.jpg
לגדול להט״ב copy.jpg
נוער להטב במרחב הוירטואלי copy.jpg
יש מקום לכולם.ן copy.jpg
נוער להטב במשבר.png
ארונות לא נשברים בנימוס copy.jpg
זהות מגדרית copy.jpg
סוגיות בטיפול להט״ב copy.jpg
טיפול בטרנס copy.jpg

תוכניות לקהל הרחב

מפגש בין דורי copy.jpg
ארונות לא נשברים בנימוס copy.jpg
הורות גאה לא מה שחשבתם copy.jpg
האם יזכרו אותי אחרי המלחמה.png
אנחנו כאן ובכל מקום.png
המסלול הורוד copy.jpg

תוכניות לנוער וצעירים

diversty copy.jpg
שלמה 300 copy.jpg

גאווה עירונית

שעות סיפור copy.jpg
קולנוע גאה copy.jpg
קורס הורים copy.jpg
אירוע גאווה copy.jpg

הכשרות מנעד מועברות לצוותים חינוכיים, קהילתיים ורשותיים בכל הארץ. ההכשרות עוסקות בזהות מגדרית, בנטייה מינית, בלהט"בפוביה והשפעתה על כלל בני נוער וצעירים בחברה הישראלית.

למרכז מכון מחקר המספק מחקרים ייחודיים שמצליחים לייצר תמונה ברורה על מצב בני הנוער והצעירים המתקיימים בתוך אותה המציאות והתרבות.

התכנים שלנו מאפשרים ללמוד ולהכיר את נושאי המגדר והמיניות ולהעלות לשיח הרשותי/ או החינוכי את ההשפעה של הלהט"בפוביה והסקסיזם על כלל התרבות שלנו ושל כלל בני נוער וצעירים.

פעמים רבות בית הספר לא מהווה מרחב בטוח עבור נוער להט"ב. לכן, למרחב החברתי בחינוך הבלתי פורמאלי יש פוטנציאל להכלה ותחושת שייכות לכל נער ונערה. אנחנו במרכז מנעד של איגי מספקים כלים ליצירת מרחב חברתי בטוח יותר ע"י העברת הכשרות וסדנאות לצוותי ההדרכה בתנועות הנוער, המתנ"סים, המכינות וכיו"ב וגם לנוער המשתתף במסגרות אלו.

חינוך בלתי פורמלי

בל אגם copy.jpg
bottom of page