top of page

שבירת הסטיגמה בין דת ללהט״ב

•מגוון הרצאות של המרצה איתי ארגמן אשר שוברות את הסטיגמה בין תנ"ך ללהט"ב

 

הרצאה 1 - חוק איסור משכב זכרה בתורה
על שום מה? פרשות סדום ועמורה ופילגש בגבעה כנקודת מוצא 

הרצאה 2 - ״ולא ילבש גבר שמלת אשה״ (דברים כב 5)
בגדים בתנ״ך והבניית זהות מגדרית מנקודת מבטה של חברה פטריארכלית

הרצאה 3 - ידידות עמוקה ואהבת נפש
שאלות על טיבה של מערכת יחסים בין שני/שתי גברים/נשים בספר שמואל ובמגילת רות

הרצאה 4 - סוגיות להטב״קיות עכשוויות ושורשיהן התנ״כיים
בין מצעד הגאווה לחוק הפונדקאות

שבירת הסטיגמה דת ולהטב copy.jpg
bottom of page