top of page
רום אוחיון הרחבה.png

רום אוחיון

סמנכ״לית הגשמה באיגי, עובדת ומתנדבת עם נוער וצעירים

להט״בים ב-6 השנים האחרונות.

 

רום מובילה את התוכניות הייחודית של איגי לצעירים וצעירות,

ביניהם שנת שירות, מכינה קדם צבאית, גרעיני נח״ל

וחיים בוגרים אלטרנטיביים בפריפריה הגאו-חברתית.


רום חיה על הציר שבין עפולה לתל אביב,

ועל אף התואר במשפטים ומגדר מאוניברסיטת תל אביב

התמכרה לפעילות החינוכית.

bottom of page