top of page

הסדנה שלנו בנושאי מגדר ומיניות מביאה את הסיפור החברתי והאישי של הקהילה הגאה לתוך הכיתות, כל הסדנאות שלנו מבוססות על הסיפור האישי והחברתי של המגדר והמיניות, וממשיכות לתוך שיח חברתי על יחסי הכוחות בחברה שלנו ועל שאלת האחריות של הנוער על הסביבה בה הם חיים. 

 

לכל שכבת גיל יש סדנה שמותאמת עבורה, הסדנאות שלנו מתחדשות משנה לשנה, הן שונות זו מזו ומאפשרות תהליך הדרגתי שנותן מענה לפי הגיל ולפי התפתחות השיח משנה לשנה.

 מומלץ להביא את הנושא לשיחה בכל שנה מחדש לכל הכיתות, ולאפשר את התפתחות המחשבה האישית והשיחה החברתית.

 

 הסדנה שלנו לשכבת י' מביאה את השאלות הזהותיות שבתוך הנטייה המינית והזהות המגדרית, ואילו הסדנאות ליא'-יב' מפגישות את הנוער הבוגר בשאלת האחריות החברתית שלהם על סביבתם ועל החברה בה אנחנו חיים. עבור בתי הספר אליהם אנחנו מגיעים לכל שכבות הגיל- קיימות סדנאות מתקדמות יותר לשכבת ט ולשכבת יב.

סדנת תיכון 

(כיתות י-יב)

סמל 2.png
סמל 4.png
סמל 3 copy.png
תיכוןי יב copy.jpg
bottom of page