top of page

סדנת המשך- יחסי כוחות ואחריות חברתית

בסדנא זו נחשוף את הנתונים ומחקרי האקלים של מכון המחקר של איגי

נשוחח סביב אלימות להט"בופובית ומצבם של בני הנוער הגאים בישראל.

נלמד דרכים לפיתוח שיחה עם בני הנוער סביב ממצאי המחקר

נקבל ארגז כלים להתמודדות עם ביטויי אלימות במרחב הסביבתי

נעמיק על מקורות להט"בופוביה, יחסי הכוחות בין גברים לנשים בחברה הישראלית ב 2022

ונדבר על מה האחריות שלנו כצוות חינוכי ליצור שינוי חברתי בנושא מגדר ומיניות


 

השתלמויות לגורמים רשותיים ברשות המקומית - 

התוכנית מאפשרת כלים נוספים להבנת מונחים בסיסיים של מין מגדר ומיניות, לעמידה מול נוער וצעירים להטב"ים ליצירת מרחבים בטוחים בכלל המסגרות. עידוד חשיבה בנושא השפעת הצוות החינוכי על תפיסת המגדר והמיניות.

סדנת המשך copy.jpg
bottom of page