top of page
שלמה 300 copy.png

שלמה 300

מפגש אישי עם שלמה וייצמן מנינג׳ה ישראל
שלמה ויצמן גדל בקהילה חרדית קפדנית עם סוד. 

סוד ששלמה חי שנים רבות בניסיון להסתיר ולשנות. שלמה היה הומו. 

כנער בישיבה יוקרתית הסוד הזה הפך להיות גדול מכדי לשמור עליו,

והוא ידע שעליו לבחור:


לעקוב אחרי מה שאחרים מצפים ממנו, מה שאחרים אמרו לו שהוא נכון, או ללכת אחר האמת על עצמו. 

הבחירה הזו הובילה את שלמה למסע יוצא דופן, עליו הוא מדבר כעת בפומבי, ומרגש, לראשונה על הדרך שהתחילה ב״חיידר״ חרדי עם לימודי התורה הקפדניים וטיפולי המרה קשים וכואבים שהסתיים בבאזר של נינג׳ה ישראל ויציאה מהארון

bottom of page