top of page

 משחקים ופאן

״אבל למה רואים עלייך?״
נראות להט״בית - שילוב לוגו גאווה בלוגו החברה ונראות להט״בית בתקופת הפעילות
בשת״פ רשמי עם איגי

״יש אישה גדולה מהחיים!״
טריוויה ואנקדוטות של הקהילה פוסטים מוכנים לשליחה בנושא גאווה עם אנקדוטות בנושא גאווה וכו- ״בשנת 1998 זכתה דנה אינטרנשיונל בארוויזיון ויצרה אחריה גל של יציאות מהארון המוניות בישראל...״

״יש לי את יהודית רביץ ויהודה פוליקר!״
משחק רביעיות קלפים להט״בי שפותח ע״י איגי בשיתוף עם מאיירים מהקהילה

משחקים ופאן copy.jpg
bottom of page