top of page

זהות מגדר ומיניות

בסדנא זו נבצע הכרות עם מושגים בסיסיים בנושא מגדר ומיניות בריאה

נלמד על עיצוב סביבה מאפשרת לזהויות מגוונות במרחב החברתי

ונדבר על יחסי הכוחות בחברה וההשפעה שלנו על המרחב.

זהות מגדרית copy.jpg
bottom of page