top of page

תחזרו לתל אביב

שיחה על המפגש בין הזהות הלהט"בית למרחב הפריפריאלי הגיאוגרפי / חברתי, ועל מסלול החיים

הממוצע של להט"ב שגדל בפריפריה, והבחירה להישאר בפריפריה.

נשמע האם יש קשר בין הזהות הגאה לבין המרחב הפריפריאלי? האם יש ביניהן מן המשותף?

תחזרו לתל אביב copy.jpg
bottom of page