top of page

יש מקום לכולם.ן

פאנל קהילה גאה- שלושה נציגי תתי הקהילות והתרבויות

של הקהילה הגאה יציגו את סיפורן.ם

ואת המורכבויות המאפיינות את קהילתםן. יחד נראה כיצד נראה המאבק מכל זווית ראייה

בתוך הקהילה ומה הקשר לאיחוד המאבקים? הפאנל מתנהל בליווי מנחה.

דוגמאות לייצוג של משתתפות ומשתתפי פאנל: החברה הערבית, החברה הדתית/חרדית,

הקהילה הטרנסית, תרבות הדראג, קהילה גאה בפריפריה וכדומה.

יש מקום לכולם.ן copy.jpg
bottom of page