top of page

שלמה 300 - לצאת מה"חיידר"

מפגש אישי עם שלמה וייצמן מנינג׳ה ישראל

סיפורו של שלמה על הדרך שהתחילה ב״חיידר״ החרדי עם לימודי התורה קפדניים

וטיפולי המרה קשים וכואבים שהסתיים בבאזר של הנינג'ה וביציאה מהארון

שלמה 300 copy.jpg
bottom of page