top of page

עושה סדר בארון

שיחה על אידיאל היופי עד כמה אידיאל היופי משפיע על

החיים הרומנטיים שלנו

סיפור על חווית חיים חורגת כהומו בתוך קהילה דתית, כשמן בתוך הקהילה

ההומואית, כנשי בתוך עולם של גברים

מה הפוטנציאל בחריגות הזו? איך היא קשורה בעולם האופנה?

מתי זה מרגיש שיש בזה בושה ומתי בשורה?

עושה סדר בארון copy.jpg
bottom of page