top of page

עושה סדר בארון

שיחה על יופי אופנה וסטייל, בקהילה הגאה היום ולאורך השנים.

מהו אידיאל היופי בקהילה הגאה, ובאיזה רגעים נראות להט״בית הצליחה

לפרוץ את גבולת אידיאל היופי הקיים?

האם יכול להיות ״אידיאל יופי״ משחרר? ומה זאת בכלל ״אופנה להט״בית״ במאה ה-21?

עושה סדר בארון copy.jpg
bottom of page