top of page

להיות שם בשבילן.ם

סדנת איגי להורים לנוער ולילדים.ןת להט"ב מביאה את בסיס המושגים הקשורים לקהילה הגאה, מלמדת את הצרכים היחודיים של הנוער והצעירים מהקהילה הגאה, על מנת לתת כלים משפחתיים ליצירת מרחב משפחתי בטוח.

להיות שם בשביל.ן copy.jpg
bottom of page