top of page

ארונות לא נשברים בנימוס - פוליטקה ולהט"ב

על החיבור שבין פוליטיקה לבין להט״ב

איך יצאה הקהילה הגאה מהמחשכים והגיעה לבית הלבן ולמרכז המיינסטרים

השיווקי והפוליטי בעולם ובישראל?

מה היה תפקידה של שולמית אלוני בהיסטוריה הלהט״בית?

למה דנה אינטרנשיונל ראויה לקבל פרס ישראל?

על הישגיה של הקהילה כקבוצה פוליטית בשנים האחרונות בארץ ובעולם.

ארונות לא נשברים בנימוס copy.jpg
bottom of page