top of page

מנעד מסבירים

התוכנית נותנת כלים לשילוב קהילת הלהט"ב בחברה ואת הצורך של חברי הקהילה להרגשה שווה במקום העבודה.
חשיפה לתרבות גאה ולא.נשים שיוצרים אותה והיכרות עם ההיסטוריה של הקהילה הגאה מתחילתה ועד היום.

# הכשרת משאבי אנוש והנהלה בנושא הקהילה גאה וייעוץ

  • הטמעת מסרים בחרה כגון: "אפל מחבקת את הקהילה הגאה״ כמסר ללקוחות, ״פייסבוק שמחה לקבל לשורותיה עובדים חדשים מהקהילה הטרנסית״ כמסר לעובדים חדשים

  • מסרים פרו-להט״בים בדוברות ויח״צ

  • כיצד להתייחס לעובדים להט״בים חדשים מבחינת פניה מגדר? על מה לדבר ואיך? רגישויות בניהול כח אדם להט״בי

 

# המסלול הורוד - סיור מודרך בתל אביב-יפו הגאה

  • נקודות ציון משמעותיות בהיסטוריה של הקהילה הגאה

  • סיפורים מעוררי השראה אודות דמויות חשובות בקהילה

  • אתרים מרכזיים בהתפתחות הקהילה בעיר

  • מובילות בארגון איגי- ובקהילה הגאה בישראל - *בתיאום מראש ניתן לצרף דמויות מרכזיות

bottom of page