top of page

מנעד למשרד- הפכו את החברה לצבעונית יותר!

# אבל למה רואים עלייך?

  • נראות להט״בית - שילוב לוגו גאווה בלוגו החברה ונראות להט״בית בתקופת הפעילות בשת״פ רשמי עם איגי

 

# יש לי את יהודית רביץ ויהודה פוליקר!

  • משחק רביעיות קלפים להט״בי שפותח ע״י איגי בשיתוף עם מאיירים מהקהילה

# איך מרימות אירוע גאווה?

  • פריטי מרצ׳נדייז לבחירה- מניפות, תיק גב, מימיה, דגל גאווה קטן וכו׳

  • קישור לספקים להט"בים- הופעות דראג, דיג׳ייז, וכו׳
     

# יש אישה גדולה מהחיים!

  • טריוויה ואנקדוטות של הקהילה אשר ישלחו לעובדים במהלך חודש הגאווה

  • פוסטים מוכנים לשליחה בנושא גאווה עם אנקדוטות בנושא גאווה וכו- ״בשנת 1998 זכתה דנה אינטרנשיונל בארוויזיון ויצרה אחריה גל של יציאות מהארון המוניות בישראל...״

bottom of page