top of page

מרכז הסדנאות והתרבות

מרכז מנעד מקיים הרצאות, סדנאות ומופיעים בחברות, עסקים וארגונים, תכנים המעשירים את הצוותים, העובדים ופותחים את עולמם למגוון חברתי וקהילתי רחב שמאפשר יצירת מרחבי עבודה בטוחים ומגוונים.

 

הפנייה של מרכז מנעד לעיסוק בשאלות הנוגעות בנושאי זהות, מגדר ומיניות, באה בכדי להעלות מודעות ולצמצם אלימות חברתית הנוצרת בעקבות סטראוטיפים ועמדות חברתיות שליליות כלפי הקהילה הגאה, ונוער גאה בפרט.

אנחנו נרגשות להציע מגוון תוכניות אשר יוצרות חיבור בין העולם העסקי לעולם הלהט״בי.

bottom of page