top of page

השתלמויות לעובדי חינוך ברשות המקומית

התוכנית מאפשרת כלים נוספים להבנת מונחים בסיסיים של מין מגדר ומיניות, לעמידה מול נוער וצעירים להטב"ים ליצירת מרחבים בטוחים בכלל המסגרות.עידוד חשיבה בנושא השפעת הצוות החינוכי על תפיסת המגדר והמיניות.

# לגדול להט"ב (סדנת הדגל)- הכשרת צוותי חינוך עם נוער להט"ב

  • הכרות עם מושגים בסיסיים בנושאים של זהות מגדר ומיניות

  • מאפייני הנוער בנושאי מגדר ומיניות ב2022 והיכרות עם הנוער הגאה

  • צמצום אלימות להט"בפובית במרחב החברתי

  • ארגז כלים להתמודדות עם ביטויי אלימות במרחב חברתי

 

# סדנת המשך-  יחסי כוחות ואחריות חברתית

  • העמקה על מקורות להט"בופוביה

  • יחסי הכוחות בין גברים לנשים בחברה הישראלית ב2022

  • מה האחריות שלנו כצוות חינוכי ליצור שינוי חברתי בנושא מגדר ומיניות

# הכשרת צוותי חינוך בנושא מגדר ונוער

  • זהות מגדר ומיניותהיכרות עם מושגים בסיסיים בנושאים של

  • מאפייני הנוער על הרצף המגדרי ב 2022

  • ארגז כלים להתמודדות עם ביטויי אלימות מגדרית במרחב החברתי

bottom of page