top of page

השתלמויות לגורמים רשותיים ברשות המקומית

התוכנית מאפשרת כלים נוספים להבנת מונחים בסיסיים של מין מגדר ומיניות, לעמידה מול נוער וצעירים להטב"ים ליצירת מרחבים בטוחים בכלל המסגרות. עידוד חשיבה בנושא השפעת הצוות הרשותי על תפיסת המגדר והמיניות.

# זהות מגדר ומיניות

 • הכרות עם מושגים בסיסיים בנושא מגדר ומיניות בריאה

 • עיצוב סביבה מאפשרת לזהויות מגוונות במרחב החברתי

 • יחסי הכוחות בחברה וההשפעה שלנו על המרחב

 

# היסטוריית הקהילה הגאה בישראל

 • הכרות עם הקהילה הגאה, למידת תופעת הלהט"בפוביה

 • הכרות עם מאפייני הנוער הגאה

 • למידה על דמויות מרכזיות בהיווצרותה של הקהילה הגאה בישראל

# ארונות לא נשברים בנימוס!

 • על פוליטיקה ולהט״ב

 •  איך הקהילה הגאה יצאה מהמחשכים הגיעה לבית הלבן ולמרכז המיינסטרים השיווקי והפוליטי בעולם ובישראל?

 • מה היה תפקידה של שולמית אלוני בהיסטוריה הלהט"בית? למה דנה אינטרנשיונל ראויה לקבל פרס ישראל?

 • הישגיה של הקהילה כקבוצה פוליטית בשנים האחרונות בארץ ובעולם.

# יש מקום לכולםן? מפגש בנושא יצירת מרחב בטוח

 • העמקה בנושא זהות גיל הנעורים

 • חשיפה להשפעות ולגורמים בעיצוב הדימוי האישי

 • כלים ליצירת מרחב בטוח יותר עבור כולםן

bottom of page