top of page

 הרצאות לקהילת הלהט"ב ברשות

התוכנית מאפשרת לרשויות להנגיש את המרחב הציבורי כמרחב בטוח לחברי הקהילה הגאה.
היכרות עם עולמם.ן של דמויות בקהילה הגאה אל מול חוויותיהן בחברה והבנה כי המעגל הציבורי הינו המשמעותי ביותר לתהליך כלהט״ב בוגר.ת.

# הורות גאה לא מה שחשבתם.ן!

 •  שיחה אישית עם אסף אשכנזי, מנכ"ל ובעלים של רשת אלן קאר בישראל

 • סיפורו האישי של אב גאה לתאומים בני 5.4 אלה והדר, שהגיעו לעולם בתהליך פונדקאות בארה"ב

 • על שוויון זכויות לקהילה הגאה בדגש על זגויות והורות גאה על שלל גווניה

 

# תרבות דראג- "אנחנו נולדים עירומים השאר זה דראג"

 • דינמיקות תקשורת במחרב הוירטואלי ונתונים על גלישה לא בטוחה

 • דוגמאות מהשטח: להט"בופוביה חברתית והתמודדיות העיקריות העולות ממנה 

 • המענים של איגי: פעילות חינוכית, איתור והנגשת ידע

 • כלים מניעתיים לאנשי חינוך וטיפול בשדה הפורמלי והבלתי פורמלי

# ממצעד הגאווה הראשון ועד היום- סיור מודרך בתל אביב- יפו הגאה

 • נקודות ציון משמעותיות בהיסטוריה של הקהילה הגאה

 • סיפורים מעוררי השראה אודות דמויות חשובות

 • אתרים מרכזיים בהתפתחות הקהילה בעיר

 •  מובילות בארגון איגי ובקהילה הגאה בישראל

 • בתיאום מראש ניתן לצרף דמויות מרכזיות מהמייסדים של איגי

# ארונות לא נשברים בנימוס!

 • מחוק איסור משכב זכר ועד המחאה הגאה בקיץ 2019- נעבור דרך איך
  הקהילה הגאה יצאה מהמחשכים הגיעה לבית הלבן ולמרכז המיינסטרים השיווקי והפוליטי
  בעולם ובישראל?

 • הקהילה הגאה כקבוצה פוליטית הישגיה של הקהילה בשנים האחרונות בארץ ובעולם

 • כיצד כל זה קשור לחיי היומיום שלכם.ן?
   

מפגש בין דורי #

 • סיפור אישי של בן/בת נוער אל מול סיפורו של הורה: החששות, הגילוי,היציאה מהארון, על דרכי התמודדות עם יציאה מהארון של בן/בת המשפחה.

 • כיצד מגשרים על הפער הבין דורי בכל יציאה מהארון?
  #

# DIVERSITY יש מקום לכולם.ן ?

 • פאנל להט"בפאק- מפגש עם להט"בים בחברה הדתית-חרדית/ ערבית/אתיופית/הקהילה הטרנסית
  על זהות להט״בית מורכבת, המציגה את המגוון התרבותי של החברה הישראלית

   

 • כיצד מסתכל כל אחד על המאבק הפרטיקולרי שלו בתוך הקהילה ועל איחוד המאבקים?

# איתי ארגמן- שבירת הסטיגמות בין דת ולהט"ב

 • מגוון הרצאות מרתקות על החיבור בין להט"ב והתנ"ך ושבירת הסטיגמות על הסיפורים
  שכולנו מכירים
   

# טיפול בטרנס* - כלים להתמודדות והיכרות עם מונחים מעולמות התהליכים המגדריים

 • דיספוריה מגדרית וביטויה על מעבר מגדרי ותפקיד אנשי/נשות הטיפול בתהליך

 • היכרות עם הסטנדרטים לטיפול וההנחיות המקצועיות לעבודה עם מטופלים טרנס*

bottom of page