top of page

מפגש בין דורי

מפגש בו יספרו הורה וילד.ה את סיפורם האישי סביב היציאה מהארון.

במפגש השניים ידברו על  החששות, הגילוי, היציאה מהארון, על דרכי ההתמודדות עם היציאה מהארון של בן/ בת המשפחה וכיצד מגשרים על הפער הבין דורי.

המפגש מלווה בהנחיה של צוות מנעד.
בסופו של המפגש יינתן זמן לשאלות מהקהל.

מפגש בין דורי copy.jpg
bottom of page